Tổ chức nhân sự

Trang chủ > Bài viết > Giới thiệu công ty > Tổ chức nhân sự

"Đồng hành với khách hàng" mang lại "tương lai của O-Sung Vina"

Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để đạt được sự hài lòng của khách hàng.
Xin giới thiệu các thành viên của O-Sung Vina, những người không ngừng phấn đấu để đạt được mục tiêu này.


Sơ đồ tổ chức O-Sung

org