Lịch sử

Trang chủ > Bài viết > Giới thiệu công ty > Lịch sử
1997.03 Thành Lập Công Ty Kết quả hình ảnh cho korean factory 1997
1997.03 Bắt đầu gia công và đánh bóng đồ trang sức như đồng hồ và các phụ kiện trang sức
2002.01 Bắt đầu gia công các sản phẩm về điện thoại z1023471932901_6f69bcb022a07ef1eff46923e72ba69a
2005.09 Chứng nhận Bằng sáng chế cho thiết bị mài khung tranh trí
2006.03 Bắt đầu sản xuất hàng loạt Buffing và Hair Line SET-UP cho Series điện thoại LG Shine
2007.03 Xử lý bề mặt của điện thoại di động (Samsung), Xử lý bề mặt các bộ phận bên ngoài của tủ lạnh (Samsung) z1023471932896_289af5ed5009b042866a6e6424bde852
2010.01 Thành Lập công Ty con tại Việt Nam (QUE VO Bac Ninh)
2012.01 Thành Lập chi nhánh Dongguan tại Trung Quốc (Kyungwon Electronics Co., Ltd.) gt2
2014.08 Thành lập Mô Hình máy Bufing tự động tại Gumi
2015.08 Mở rộng nhà máy ở Việt Nam (Khac Niem Bac Ninh)
2018.01 Đăng Ký hệ thống không giây với với hệ thống kinh doanh SAMSUNG
Future

1997-2002: Giai đoạn khởi đầu

1997.03 Thành Lập Công Ty Kết quả hình ảnh cho korean factory 1997
1997.03 Bắt đầu gia công và đánh bóng đồ trang sức như đồng hồ và các phụ kiện trang sức

2002-2007: Giai đoạn phát triển

2002.01 Bắt đầu gia công các sản phẩm về điện thoại z1023471932901_6f69bcb022a07ef1eff46923e72ba69a
2005.09 Chứng nhận Bằng sáng chế cho thiết bị mài khung tranh trí
2006.03 Bắt đầu sản xuất hàng loạt Buffing và Hair Line SET-UP cho Series điện thoại LG Shine

2007-2012: Bước nhảy lớn

2007.03 Xử lý bề mặt của điện thoại di động (Samsung), Xử lý bề mặt các bộ phận bên ngoài của tủ lạnh (Samsung) z1023471932896_289af5ed5009b042866a6e6424bde852
2010.01 Thành Lập công Ty con tại Việt Nam (QUE VO Bac Ninh)

2012-2018: Thay đổi và tiến bước

2012.01 Thành Lập chi nhánh Dongguan tại Trung Quốc (Kyungwon Electronics Co., Ltd.) gt2
2014.08 Thành lập Mô Hình máy Bufing tự động tại Gumi
2015.08 Mở rộng nhà máy ở Việt Nam (Khac Niem Bac Ninh)
2018.01 Đăng Ký hệ thống không giây với với hệ thống kinh doanh SAMSUNG
Future