Kiểm tra sức khỏe cho nhân viên

Trang chủ > Bài viết > Trung tâm PR > Tin tức O-Sung > Kiểm tra sức khỏe cho nhân viên

Nhằm bảo vệ sức khỏe của người lao động, chúng tôi tiến hành kiểm tra sức khỏe cho 153 nhân viên vào ngày 23 tháng 6 năm 2018.


image_5z1030385537541_7ff6cb9115d1c3bfd7ea609d4bf5c1db_3z1030389208939_3c0da7ea3e56f020b694c369d5b7dc87_3

image_1.[3]

image_2.[1]

image_3.[2]