Huấn luyện chữa cháy tại công ty Osung

Trang chủ > Bài viết > Trung tâm PR > Tin tức O-Sung > Huấn luyện chữa cháy tại công ty Osung

O-Sung Vina trong ngày tập luyện chữa cháy.

z1023471932896_289af5ed5009b042866a6e6424bde852

z1023471932901_6f69bcb022a07ef1eff46923e72ba69a

z1023471932869_b8404b7cf071c750b86dd05e9a4787c2